Chi tiết tin

A+ | A | A-

Thăng Bình triển khai tin nhắn tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC

UBND huyện Thăng Bình vừa có công văn triển khai tin nhắn SMS thông báo việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho tổ chức và cá nhân trên địa bàn huyện.

    Kể từ ngày 1.7.2022, UBND huyện Thăng Bình phối hợp Trung tâm công nghệ thông tin truyền thông thuộc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Nam triển khai tin nhắn SMS. 

     Theo đó, các cơ quan, đơn vị có có hồ sơ TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận 1 cửa huyện theo dõi thực hiện việc nhắn tin thông báo tiếp nhận, mức phí, lệ phí và tình trạng giải quyết hồ sơ cho tổ chức và cá nhân trên hệ thống, thông tin một cửa điện tử và trên cổng dịch vụ công.

     Việc làm này giúp tổ chức, cá nhân nắm được tình trạng hồ sơ đã nộp, kịp thời bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu và chủ động thời gian đến nhận kết quả. Việc thông báo bằng tin nhắn SMS này đồng thời cũng nhằm mục đích nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân trong việc giải hồ quyết hồ sơ TTHC.

Nguồn: Cổng TTDT huyện Thăng Bình

Tác giả: Xã Bình Minh

Các tin mới hơn:

Chính quyền điện tử

Tra cứu văn bản

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào