Phổ biến giáo dục pháp luật

 

TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

Chiều ngày 11/5, tại Hội trưởng UBND xã Bình Minh, Phòng Tư pháp Huyện Thăng Bình phối hợp UBND – UBMTTQVN xã Bình Minh tổ chức Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2023.

Chính quyền điện tử

Tên Video

Tra cứu văn bản

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào