Kinh tế

 

Thăng Bình sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 04

Sáng ngày 14.10, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức hội nghị chuyên đề sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 03/5/2018 của Huyện ủy về phát triển đô thị trên địa bàn huyện Thăng Bình giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030

Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 04-HU/NQ về phát triển đô thị giai đoạn 2018 -2020

Căn cứ nội dung các tiêu chí thành phần quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 về đánh giá tiêu chí đô thị loại V

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KT-XH, AN-QP; CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2022

Chiều ngày 25/11, UBND xã Bình Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN; Công tác CCHC và Chuyển đổi số năm 2022.

Chính quyền điện tử

Tên Video

Tra cứu văn bản

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào